Duurzaamheid

Topkwaliteit Phalaenopsis telen in volledig duurzame kwekerijen. Dat is de drijfveer van onze kwekers. Wat dit voor hen betekent? Zij willen hun impact op het milieu en hun omgeving minimaliseren, reststromen een tweede leven geven en het welzijn van hun medewerkers garanderen. Daarin leggen zij de lat steeds hoger. De komende jaren zetten zij grote stappen in verdere verduurzaming. Het doel voor 2030? Een volledig circulaire kas. Een kas met een gesloten systeem, waarin de planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. Zodat we nu en in de toekomst verantwoord kunnen genieten van groen.

Because
there is no
planet B

Less impact

In de kassen bootsen onze kwekers de natuurlijke omgeving van de Phalaenopsis na. Het klimaat en de omstandigheden worden zodanig ingericht dat de orchidee zich helemaal thuis voelt. Hiervoor is energie en water nodig. Om de milieu-impact te minimaliseren investeren onze kwekers in duurzame oplossingen die helpen om hun energieverbruik te verlagen en fossiele brandstoffen te vervangen door groene energie. Daarnaast gaan zij voor volledige recirculatie van het water. Om de plant gezond te houden, investeren zij in groene gewasbescherming. Onze kwekers zijn een eind op weg, maar zijn er nog niet. Zij gaan voor fossielvrij, emissieloos en chemievrij.

Reduce waste

Onze kwekers hanteren het ‘refuse, reduce, reuse, recycle’-principe. Dit gaat om verpakkingen en afval. Steeds vragen zij zich af hoe zij materiaalgebruik kunnen vermijden en/of verminderen én hoe zij materialen kunnen hergebruiken en/of recyclen. Als je het hen vraagt bestaat afval straks niet meer; alle reststromen krijgen een nieuwe bestemming.

Healthy people

Iedere dag werken onze kwekers aan topkwaliteit orchideeën. Zij vinden het – net als wij – belangrijk om een goed werkgever te zijn, onder meer door goede arbeidsvoorwaarden en een fijne werkomgeving te creëren. Maar goed werkgeverschap is meer dan dat. Zij willen dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Daarom investeren onze kwekers in kennis, groei en plezier. Dit resulteert in prachtige orchideeën, waar consumenten in heel Europa lang en verantwoord van kunnen genieten. En dat leidt weer tot gezonde mensen! Planten maken ons immers gelukkig. We zijn productiever en creatiever in een groene omgeving. Bovendien werken planten stress verlagend en bevorderen ze ons concentratievermogen. En dat niet alleen. Bloemen en planten verbinden. Bij feestelijke en verdrietige momenten zorgen zij voor saamhorigheid.