Less impact

In de kassen bootsen onze kwekers de natuur na. Het klimaat en de omstandigheden worden zodanig ingericht dat de orchidee zich helemaal thuis voelt. Hiervoor is energie, water en gewasbescherming nodig. Om de milieu-impact te minimaliseren investeren onze kwekers in duurzame innovaties en onderzoek. Ze zijn al een eind op weg, maar zijn er nog niet. Onze kwekers gaan voor fossielvrij, emissieloos en chemievrij.

Een volledig
circulaire
kas

Energie

Waar staan we nu? Op dit moment doen onze kwekers al veel om energie te besparen én om te schakelen naar natuurlijke energiebronnen. Een goed voorbeeld hierin is de DaglichtKas van Ter Laak Orchids. Door speciale lenzen in het dek worden zonnestralen geconcentreerd op een buis met daarin stromend water. Door de brandlijn die ontstaat, wordt het water in deze buizen opgewarmd. Deze warmte kunnen zij direct óf op een later moment gebruiken bij het verwarmen van de kas. Hiermee besparen zij 40-50% energie! Daarnaast maken onze kwekers gebruik van zonnepanelen, ledverlichting, warmtepompen, HNT en warme/koude bronnen.

Doel 2030: Fossielvrij telen

Hoe pakken we het aan? Om fossielvrij te kunnen telen is het van belang om het energieverbruik in de kassen te verlagen en volledig over te schakelen naar groene energiebronnen. Onze kwekers bepalen de ideale energiemix en werken daar stap voor stap naartoe. Dat vraagt tijd, onderzoek en investeringen. Zo zijn de kwekers onder andere aangesloten bij een project waar aardwarmte in ontwikkeling is. Aardwarmte is een duurzame en schone bron van energie. Bij aardwarmte wordt warm water uit de diepe grond opgepompt. Deze warmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van de kas. Het afgekoelde water gaat vervolgens weer terug de grond in. Daarnaast onderzoeken zij de mogelijkheden voor bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie en waterstof.

Water

Waar staan we nu? Water is schaars. Daarom moeten we hier zuinig mee omgaan. In de kwekerijen vangen onze kwekers regenwater op om de planten te bevochtigen én recirculeren zij het gebruikte water grotendeels. Hierdoor beperken zij hun waterverbruik tot een minimum en blijft het oppervlaktewater schoon. Bovendien beschikt Ter Laak Orchids over een ondergrondse waterberging. Hiermee laten zij overtollig regenwater in de bodem zakken, wat zij in droge tijden kunnen oppompen. En dat niet alleen; met hun ondergrondse waterberging gaan zij verzilting van de bodem tegen én helpen zij de omgeving droge voeten te houden bij hevige regenval.

Doel 2027: Volledige recirculatie

Hoe pakken we het aan? Wij willen naar volledige recirculatie. Ook dit vraagt tijd en onderzoek. Komende jaren zetten wij de laatste stappen, zodat we helemaal geen uitstoot meer hebben op het oppervlaktewater.

Gewasbescherming

Waar staan we nu? Onze kwekers gaan voor topkwaliteit orchideeën. Ziektes en plagen kunnen dit bemoeilijken. Om dit te voorkomen, investeren zij in preventie en sterke planten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Als er toch een ziekte of plaag doordringt, zetten zij natuurlijke bestrijders in. Denk bijvoorbeeld aan roofmijten die luizen opeten. Soms is dat echter niet genoeg en moeten zij plaatselijk chemische gewasbeschermingsmiddelen inzetten. Daar ligt hun uitdaging. Vergelijk het met het menselijk lichaam. Door gezond te eten en genoeg te slapen blijven we fit. Krijgen we toch een verkoudheid of griep, dan zieken we uit. Soms moeten we daarvoor geholpen worden met paracetamol of antibiotica.

Doel 2030: Chemievrij telen

Hoe pakken we het aan? De stap naar volledig chemievrij telen vergt veel tijd en onderzoek. De kwekers moeten immers zoeken naar alternatieven, waarbij ze de ziekte/plaag uitbannen en de plantkwaliteit behouden. Stapsgewijs werken zij naar hun doel toe.